Billys: Dette må du vite om Xenon og LED

Gode billys sikrer at du ser andre bilister tidlig, og at andre ser deg bedre. Dette kan bety forskjellen på en nestenulykke og et dødelig krasj.

Når man kjøper en bil rett fra forhandleren må man huske på at det norske klimaet, og landskapet, trenger sterkere billys enn hva man kan trenge i andre land. Derfor kan det være nødvendig for norske bilister å bytte ut lysene på bilene sine før de setter ut på norske veier. Spesielt er nærlyset på bilen spesielt viktig, fordi det er dette lyset som brukes mesteparten av tiden.

Problemet er at eldre biler og nyere småbiler ofte ikke har tilstrekkelig lysstyrke for å hanskes med norske veier. Dette kan føre til farlige situasjoner som ellers kunne vært unngått om man hadde riktig belysning innvendig og utvendig på bilen sin. På de fleste billigere og mindre biler finnes det kun enkle reflektorer med en lyspære og to glødetråder, hvorav den ene brukes på nærlys og den andre på fjernlys.

De noe nyere og rimelige småbilene er utstyrt med to ulike reflektorer med noe sterkere lyspærer, hvorav den ene er en separat lyspære for nærlys og den andre er en separat lyspære for fjernlys. Dette gir deg noe sterkere belysning, men er allikevel egentlig ikke tilstrekkelig for å lyse opp norske veier i mørketiden.

Da xenon-lys kom på markedet betydde det først og fremst forbedret nærlys. Samtidig er denne typen belysning ofte brukt i kombinasjon med en vanlig lyspære for å få godt fjernlys, noe som i utgangspunktet ikke er tilstrekkelig. Den nyeste utviklingen innenfor denne teknologien er å heller bruke en prosjektor- prosess, dvs. at lysstråler treffer et objektiv med flere linser for å maksimere lysstyrken og fordeling av lys. Dette fører nettopp til at lyset kan reise lengre og at den fordeles bedre. Nettopp det å få lyset lengst mulig frem på veien og fordele den godt utover veien er noe av det viktigste når det gjelder billys.

Biexenon blir også fortsatt brukt av noen bilister i Norge. Her brukes samme lykt til både nærlys og fjernlys, men en egen skjerm demper belysningen når den blir satt på nærlys. Dette systemet blir også ofte kombinert med en ekstra lyspære til fjernlys. Denne typen system har en bra total virkning, mens prosjektor-systemet kan gi noe variert ytelse.

LED er noe av det ferskeste som har fått innpass på det norske markedet, på alle slags biler. Denne typen lyspærer kan brukes både på nærlys og fjernlys, og de største bilutviklerne og produsentene i markedet har de siste årene sverget til nettopp disse pærene.

Lysstyrke

Xenon er helt klart den beste i klassen når det kommer til lyseffekt og fargetemperatur. De ulike lyspærene i disse systemene kan gi deg rundt 3400 lumen, som er monumentalt bedre enn de 1000-1500 lumen man får med vanlige lyspærer.

Man har ikke egne tall på hvor mange lumen LED kan gi, men det ligger et sted midt mellom vanlige lyspærer og xenon- lyspærer.

Det helt nyeste innen billys er uansett laser. Den største fordelen med denne typen belysning er presisjonen, den kan lyse langt fremover på veien, til nettopp de stedene hvor man ønsker best belysning, i tillegg er tapet av lys på veien neglisjerbart.

Samlet sett anbefales det å installere moderne lys, enten xenon, LED eller laser, på bilen. Disse moderne løsningene sikrer nemlig at fargene til lysene kommer best mulig fram. Eksempelvis vil denne typen lyspærer lyse opp ting eller personer langs veikanten langt bedre enn hva tradisjonelle løsninger vil gjøre. Du vil kunne se at buskene og trærne langs med veien er grønne fordi at belysningen fra bilen er langt sterkere og hvitere enn hva tradisjonelle lyspærer er. Dette fører videre til at øynene og hjernen din kan prosessere hva som skjer raskere, noe som gir deg langt større trygghet når du kjører på kveldstid eller i mørketiden på norske veier.

Privacy Policy